وانت تلفنی

حالا که با وانت تلفنی فرآین اسباب کشی شما تمام شده است حال که در منزل جیدی هستد جعبه های بسته بندی شده را می بینید مغرتان سوت می کشد که  چیدن این وسایل حالا حالا ها ادامه دارد این سوال در ذهنتان بیاید که چگونه در خانه جدید سریع وسایل را بچینیم نگران نباشد راه حل سختی نیست

۱-اگر روی هر جعبه نوشته باشید که متعلعق به کدام قسمت خانه است از تجمع جعبه ها در یک  جا جلوگیری می کنید پس در مرحله اول جعبه های مربوط به هر قسمت در در جای خودش قرار دهید

۲-در مرحله دوم برای مبلمان و وسایل بزرگ جاهایی که قرار است در آن قرار بگیرند را مشخص کنید.

وانت تلفنی

۳-اگر جای وسایل را مشخص نکنید و آن جعبه را باز کنید این کار باعث می شود ماه ها  به دنبال یک وسیله در جعبه های بازشده بگردید

۴-سعی کنید برای باز کردن وسایل ها برنامه داشته باشید اگه بخواهید به خودتان سخت بگیرید که یک روزه کار را انجام دهید هم سلامتی خودرا  به خطر می اندازید هم دلزده و خسته می شوید و کارهایتان باقی می ماند.

۵-اگر  کودک کوچکی دارید حتما از کسی کمک بگیرید تا با نگه داری از آن به شما کمک کند.

۶-اگر فرزند بزرگتری دارید او را هم کمک بگیرید البته سعی کنید به شکل یک سرگرمی باشد تا  انرژی اش تا آخر کنار شما باشد.

۷-وسایل و جعبه های کاربردی تر را باز کنید و کارهای غیر ضروری و ریزه کاری را در آخر قرار قرا دهید.

وانت تلفنی

۸-لباس ها و وسایل های بهداشتی ,وسایل حمام را زودتر جابه جا کنید تا در موقع  اسباب کشی تا بتوانی د استحمام هم انجام دهید

۹-در همه این مراحل یعی کنید استرس نداشته باشید و با آرامش کارهایتان را انجام بدهید با آرامش کارها زودتر پیش می رود

۱۰-بهتر است وسایل را اتاق به اتاق باز کنید و بعد آن آشپزخانه و بعد حمام  و در آخر به اتاق بچه ها برسید

۱۱-بعضی از وسایل در هنگام باز کردن وسایل و بعد از آن ضروری و لازم است مانند :چاقو,میخ,چکش,سطل زباله ,پیچ گوشتی و شاید بهتر باشد جعبه ابزار را در کنار خود داشته باشید کارتن های خالی را دور بیاندازید.